Subsidies voor literaire manifestaties en stripmanifestaties

Wat?

Een literaire manifestatie of stripmanifestatie is een literair evenement met een bovenlokaal karakter en een bovenlokaal publieksbereik. Het initiatief getuigt van dynamiek, het heeft een unieke uitstraling en een eigen gezicht. Een literaire manifestatie of stripmanifestatie kenmerkt zich door een doordacht en origineel concept en onderscheidt zich zo van een aaneenschakeling van voorleesmomenten of signeersessies. 

 

Een subsidie voor een literaire manifestatie bedraagt maximaal 17.500 euro.

 

Wie kan aanvragen?

Organisaties die beschikken over een rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter (zoals een vzw, een instelling van openbaar nut of een gemeente) kunnen een aanvraag voor een manifestatiesubsidie indienen. Ook onafhankelijk boekhandels kunnen een aanvraag indienen. Dossiers van feitelijke verenigingen of natuurlijke personen zijn onontvankelijk. De manifestatie moet plaatsvinden in België, meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.


Voor organisaties die voor hun werking al een toelage ontvangen (bijvoorbeeld cultuurcentra, bibliotheken, kunstenorganisaties, socioculturele organisaties, tijdschriften of bibliotheken) gelden specifieke voorwaarden. De voorwaarden staan vermeld in het subsidiereglement.  

 

Wanneer aanvragen?

In 2019 gelden de volgende deadlines:

 

  • 1 februari: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf mei 2019 of later.
  • 1 mei: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf augustus 2019 of later.
  • 1 augustus: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf november 2019 of later.
  • 1 november: voor manifestaties die aanvangen en/of plaatsvinden vanaf februari 2020 of later.

 

De subsidiebeslissing wordt ongeveer twee maanden na de uiterste indiendatum van de subsidieronde bekendgemaakt.

 

Hoe aanvragen?

De aanvraagprocedure en de samenstelling van het dossier (met aanvraagformulier en bijlagen) staan beschreven in het subsidiereglement.

 

 

Mocht u problemen ondervinden bij het downloaden of openen van de reglementen en aanvraagformulieren, aarzel dan niet om ons te contacteren voor een digitale of papieren versie op info@vfl.be.

 

Werkingsverslagen

Na de manifestatie dient de organisator een inhoudelijk en financieel werkingsverslag in.

 

 

Voor literaire manifestaties en stripmanifestaties gesubsidieerd in 2018:

 

 

Voor literaire manifestaties en stripmanifestaties gesubsidieerd in 2019:

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen