VFL-Team

Opdracht

Het VFL-team bereidt het beleid van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor en voert het ook uit. Het verzorgt de administratie, volgt de dossiers op en staat in voor de interne en externe communicatie.

 

Het VFL-team vertegenwoordigt het VFL bij delegatie van het VFL-bestuur. Het zet proefprojecten op, voert studieopdrachten uit en evalueert de werking en instrumenten.

 

Het VFL-team wordt geleid door een directeur. Het VFL-bestuur benoemt hem op basis van een externe selectieprocedure. Hij moet deskundig zijn in bedrijfsbeheer en een brede culturele en literaire interesse hebben.

 

> Huishoudelijk Reglement VFL...


Samenstelling

Koen Van Bockstal, directeur 

 

Noemi De Clercq, stafmedewerker binnenland

Kinder- en jeugdliteratuur, strips, literaire tijdschriften, leesbevordering, interculturaliteit en armoedebestrijding 

 

Marieke Roels, stafmedewerker binnenland

Auteurslezingen, productiesubsidies uitgevers, non-fictie

 

Lara Rogiers, coördinator binnenland
Theater, poëzie en essay, literaire manifestaties en organisaties, vertalingen in het Nederlands

 

Michiel Scharpé, stafmedewerker binnen- en buitenland

Proza, debuterende auteurs, BoekenOverleg

 

Els Aerts, coördinator communicatie & buitenland

Promotie strips in het buitenland

 

Patrick Peeters, stafmedewerker buitenland

Promotie poëzie, theater en non-fictie in het buitenland

 

Elise Vanoosthuyse, stafmedewerker buitenland

Promotie proza en prentenboeken in het buitenland

 

Lien Devos, promotie jeugdliteratuur in het buitenland

Project- en dossiermedewerker buitenland

 

Karen Thys, dossiermedewerker buitenland, Vertalershuis

 

Nanne de Viet, ondersteunende medewerker auteurslezingen & buitenland

 

Georgia De Winter, dossiermedewerker binnenland & buitenland

  

Anja Goyens, dossiermedewerker binnenland

 

Jo Michiels, ondersteunend medewerker binnenland, buitenland & secretariaat

 

Koen De Smedt, verantwoordelijke financieel beheer en ICT

 

Karolien Verguts, secretariaatsmedewerker

 

 


Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen