vfl nieuwsbrief
   
 
Nieuwsbrief 23
 

In deze nieuwsbrief leest u een update over de subsidiereglementen 2011, verneemt u wie de winnaar van de Taalunie Toneelschrijprijs 2010 is en berichten we over een inkomensonderzoek bij auteurs.

 

Op onze website kan u de laatste subsidiebeslissingen van 2010 raadplegen:

Projectbeurzen literaire vertalers 2010, ronde 2
Stimuleringssubsidies beginnende literaire vertalers 2010, ronde 2
Literaire manifestaties 2010, ronde 4
Productiesubsidies literair werk 2010, ronde 4

 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren wenst u alvast een cultureel en literair waardevol 2011!

   
Op naar een 2011 vol mooie boeken
Het Vlaams Fonds voor de Letteren heeft er alweer een goedgevuld jaar opzitten. Voor het tiende jaar op rij bouwde het zijn inspanningen verder uit om de Vlaamse literatuur in binnen- en buitenland te ondersteunen. Ook in 2011 zal het zijn schouders volop onder de Vlaamse letteren zetten. Het VFL ...
VFL-subsidiereglementen 2011
De VFL-subsidiereglementen en aanvraagformulieren voor de subsidieregelingen 2011 zijn beschikbaar op onze webiste. De eerstvolgende deadline is 1 februari 2011 voor literaire manifestaties en stripmanifestaties, productiesubsidies voor uitgevers van literair werk en strips en ...
VFL coördineert inkomensonderzoek bij auteurs
Minister Joke Schauvliege heeft een projectsubsidie van 31.000 euro toegewezen aan het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) voor het coördineren van een inkomensonderzoek bij auteurs, vertalers en striptekenaars met de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) als partner. Dat maakt het mogelijk om de door ...
Taalunie Toneelschrijfprijs 2010 voor Lot Vekemans
De Nederlandse toneelschrijfster Lot Vekemans (°1965) heeft maandagavond in Utrecht de Taalunie Toneelschrijfprijs gekregen voor haar theatertekst ...
   
  Het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) actief sinds 2000, steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
   
  Eerstvolgende indiendata
 
   
  Eerstvolgende evenement