vfl nieuwsbrief
   
 
Nieuwsbrief 26
 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren verleende in 2011 voor bijna 150.000 euro werkbeurzen aan Vlaamse stripauteurs. Deze nieuwsbrief verschaft meer toelichting. Naast deze toekenningen werden er ook nog subsidiebeslissingen genomen voor de aanvraagrondes:

literaire manifestaties (ronde 1)
productiesubsidies voor literair werk en strips (ronde 1)

Daarnaast besteedt deze nieuwsbrief vooral aandacht aan analyses die door verschillende belangenverenigingen werden uitgevoerd. De Kunstensteunpunten en de twee Fondsen presenteerden op een studienamiddag in het Vlaams Parlement hun veldanalyses, de Vlaamse Auteursvereniging maakte de eerste resultaten bekend van het onderzoek dat gevoerd wordt naar de sociaaleconomische positie van de auteur.

 

Het BoekenOverleg organiseert op 21 april 2011 'De Staat van het Boek', een  studiemiddag en ontmoetingsmoment voor iedereen uit de boekensector. De samenstelling van het programma vindt u in deze nieuwsbrief.

   
Werkbeurzen Vlaamse stripauteurs toegekend
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) kent in 2011 voor bijna 150.000 euro werkbeurzen toe aan Vlaamse stripauteurs.  Elk jaar reikt het VFL werkbeurzen uit aan stripauteurs. Met zo'n beurs kan een stripauteur tijd vrijmaken om een bijzonder stripproject te realiseren. In 2011 dienden 30 ...
Kunstensteunpunten presenteren veldanalyses
In een lang aanlooptraject naar de nieuwe subsidieronde in het kader van het Kunstendecreet (2013-2016) verzamelden maandag 4 april meer dan 200 cultuurprofessionals in het Vlaams Parlement. Minister Joke Schauvliege zette de beoordelingslijnen uit door extra aandacht te vragen voor zeven ...
VAV stelt eerste resultaten inkomensonderzoek literaire auteurs voor
De Vlaamse auteursvereniging (VAV) voert een langlopend onderzoek naar het inkomen en de sociaaleconomische situatie van auteurs in Vlaanderen. De resultaten van de eerste fase van het onderzoek,  dat zich toespitste op de positie van literaire auteurs, zijn bekend. Het onderzoek gebeurt  met ...
BoekenOverleg organiseert 'De Staat van het Boek'
Hoe staat het boek er voor vandaag? Heeft het boek nog toekomst? Welke uitdagingen stellen zich voor auteurs, vormgevers, uitgevers, boekhandels, bibliotheken en lezers? Het BoekenOverleg, het (informele) overlegplatform van de boekensector,  organiseert opdonderdag  21 april 2011van 13.30 tot 18 ...
   
  Het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) actief sinds 2000, steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
   
  Eerstvolgende indiendata
 
   
  Eerstvolgende evenement