vfl nieuwsbrief
   
 
Nieuwsbrief 27
 

De terugval in cultuurbudgetten dwingt ook het Vlaams Fonds voor de Letteren te reflecteren over noodzakelijke besparingen en hoe die te realiseren. Het VFL heeft er resoluut voor gekozen niet te snoeien in de regeling werkbeurzen voor auteurs, maar de kostenbesparende maatregelen te nemen op andere gebieden.

 

Deze nieuwsbrief biedt een overzicht van de toegekende werkbeurzen voor (strip)auteurs en illustratoren en schenkt aandacht aan het pas voltooide Tijdschriftenrapport 2010.

 

Verder vindt u in deze nieuwsbrief een verslag van De Staat van het Boek, een studienamiddag die 21 april plaatsvond in de Singel en een link naar het Jaarverslag 2010 van het VFL.

   
VFL bespaart niet op werkbeurzen auteurs
Het budget van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is de voorbije twee jaar met 10 % gedaald.  Die terugval van de financiële middelen dwong het VFL  tot een grondige reflectie over noodzakelijke besparingen en hoe die te realiseren. Het VFL heeft er echter resoluut voor gekozen om niet te ...
Boeiende Staat van het Boek 2011
De Staat van het Boek, een studienamiddag en ontmoetingsmoment waarop zo'n 270 belangstellenden uit alle geledingen van de boekensector aanwezig waren, is sinds dit jaar een project van het BoekenOverleg. De praktische organisatie van deze dag was in handen van het Vlaams Fonds voor de Letteren ...
Adviescommissie situeert het literaire tijdschrift anno 2011
De Adviescommissie Tijdschriften voltooide deze week het Tijdschriftenrapport 2010. In het rapport evalueert de commissie de voorbije jaargang van de 8 literaire tijdschriften die gesteund worden door het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Dit rapport vormt, samen met de inhoudelijke ...
VFL presenteert Jaarverslag 2010
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) bezorgde  het 127 pagina's tellende jaarverslag 2010 aan minister Schauvliege en de Commissie Cultuur van het Vlaams ...
   
  Het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) actief sinds 2000, steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
   
  Eerstvolgende indiendata
 
   
  Eerstvolgende evenement