vfl nieuwsbrief
   
 
Nieuwsbrief 29
 

In deze nieuwsbrief stellen we u het project 'Ken je buren' voor, waarbij Vlaamse auteurs op Manuscripta het podium delen met Nederlandse collega's.

 

Verder ook informatie over de afstemming van de VFL-subsidieregelingen en het Kunstendecreet en de timing voor de meerjarige subsidieaanvraag (2013-2016) voor literaire organisaties in deze nieuwsbrief.

 

Op onze website vindt u een overzicht van de boeken die dit jaar reeds met de steun van het VFL gerealiseerd werden:

werkbeurzen auteurs
stimuleringsbeurzen auteurs
reisbeurzen
productiesubsidies
vertalingen in het Nederlands

   
Vlaamse auteurs delen podium met Nederlandse collega’s
Manuscripta verwelkomt op 4 en 5 september a.s. zijn Vlaamse buren met een grensoverschrijdend auteursprogramma en een collectieve Vlaamse uitgeversstand. Het doel: Vlaamse auteurs dichter bij het Nederlandse publiek brengen. Tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen dit najaar gebeurt het omgekeerde ...
Afstemming subsidieregelingen VFL en Kunstendecreet
Het recent gepubliceerde rapport van het Rekenhof over het ondersteuningsbeleid van de letteren in Vlaanderen pleitte voor een duidelijker taakafbakening in het Letterenbeleid en het principe van één subsidieloket. De wijzingen hebben gevolgen voor een aantal VFL-subsidieregelingen en zullen ...
Aanvragen literaire organisaties 2013-2016
Voor de periode 2013-2016 kunnen literaire organisaties een vierjarige subsidie aanvragen bij het VFL voor het geheel van hun werking. Het VFL hanteert daarbij de volgende definitie: organisaties die literatuur als dominante inhoud, als kernproduct inzetten ten aanzien van de lezer, kijker of ...
   
  Het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) actief sinds 2000, steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
   
  Eerstvolgende indiendata
 
   
  Eerstvolgende evenement