vfl nieuwsbrief
   
 
Nieuwsbrief 33
 

We wensen u een hartversterkend veranderlijk Nieuw Jaar toe.

2012 brengt het VFL met Koen Van Bockstal een nieuwe directeur, onderwerp van de nieuwjaarskaart 2012. Daarnaast in deze nieuwsbrief een dankwoord voor Carlo Van Baelen, afscheidnemend directeur die tien jaar lang aan het roer stond van het VFL.

 

Gebruikelijk aan het eind van het jaar zijn de veranderingen in de samenstelling van de verschillende Adviescommissies. Deze nieuwsbrief brengt een overzicht van die wijzigingen, ook in het Fondsbestuur.

 

Bij het jaareinde horen overzichten. Vandaar dat deze nieuwsbrief afsluit met een bericht over de meest recente subsidiebeslissingen. Een uitgebreide lijst van de realisaties van 2011 vindt u op onze website.

   
Nieuwjaarswensen
De Nieuwjaarskaart 2012 van het Vlaams Fonds voor de Letteren staat helemaal in het teken van de directeurswissel. Het beeld werd overgenomen uit de promotiebrochure die op de Boekenbeurs van Peking werd ...
Bedankt, Carlo!
De Nieuwjaarskaart thematiseert de directeurswissel bij het VFL in 2012. Vanaf 1 januari 2012 neemt Koen Van Bockstal de directeurstaak over van Carlo Van Baelen, die ruim 12 jaar geleden de uitdaging aannam om het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) uit de grond te stampen, te leiden en uit te ...
Samenstelling Adviescommissies en Fondsbestuur 2012
De samenstelling van de verschillende Adviescommissies en het Fondsbestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren onderging bij de jaarwisseling enkele ...
Subsidiebeslissingen 2011
De laatste subsidiebeslissingen voor de tweede ronde van aanvragen voor projectbeurzen en stimuleringssubsidies literaire vertalers en voor digitale literaire projecten werden afgerond. Daarnaast werden beslissingen genomen voor de vierde ronde van aanvragen voor productiesubsidies voor uitgevers ...
   
  Het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) actief sinds 2000, steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
   
  Eerstvolgende indiendata
 
   
  Eerstvolgende evenement