vfl nieuwsbrief
   
 
Nieuwsbrief 39
 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren neemt vanaf 2013 de Auteurslezingen van Stichting Lezen over. In deze nieuwsbrief leest u er alles over. Deze nieuwsbrief informeert eveneens over het project 'Animatiefilm en poëzie rond WO I' dat het Vlaams Audiovisueel Fonds samen met het VFL, Kinepolis en Canvas opzet. Verder schenkt deze nieuwsbrief aandacht aan de veertiende Literaire Vertaaldagen die plaatsvinden in Amsterdam op 14 en 15 december 2012. Bovendien vindt u een oproep om in te schrijven voor de vijftiende jongerentoneelschrijfprijs ter gelegenheid van het Kaas & Kappes-festival in februari 2013. Tenslotte krijgt u nog een overzicht van de eerste reglementen 2013 die al online staan.

   
Vlaams Fonds voor de Letteren neemt Auteurslezingen over van Stichting Lezen
De subsidiëring voor Auteurslezingen zal vanaf 2013 gebeuren door het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL),  en niet langer door Stichting Lezen. Vanaf 1 oktober 2012 kunnen aanvragen ingediend worden voor Auteurslezingen die plaatsvinden in 2013. De aanvragen gebeuren via de website ...
Animatiefilm en poëzie in het teken van WO I
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) lanceren, in samenwerking met bioscoopgroep Kinepolis en Canvas, een unieke oproep naar de animatiesector en de literaire wereld. De Fondsen willen, naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in 2014, ...
Veertiende Literaire Vertaaldagen op 14 en 15 december 2012
De veertiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 14 (symposiumdag) en zaterdag 15 (workshopdag) december 2012 in Amsterdam. Thema van de symposiumdag is dit jaar 'Schaduw of schijnwerper - de zichtbaarheid van de ...
De jaarlijkse Nederlands-Duitse jeugd- en jongerentoneelschrijfprijs wordt voor de vijftiende keer uitgereikt in Duisburg
In het kader van het Nederlands-Duitse festival KAAS& KAPPES dat in februari 2013 plaatsvindt, reikt de Stad Duisburg de 15de Nederlands-Duitse auteursprijs voor jeugd- en jongerentheater ...
Eerste reglementen 2013 online
De regelingen 2013 voor Werkbeurzen literaire auteurs en illustratoren, Werkbeurzen stripauteurs, Auteursgenootschappen en literaire tijdschriften staan nu ...
   
  Het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) actief sinds 2000, steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
   
  Eerstvolgende indiendata
 
   
  Eerstvolgende evenement