vfl nieuwsbrief
   
 
Nieuwsbrief 2
 

In deze tweede nieuwsbrief leest u meer over het Vertalershuis in Antwerpen, het Gedichtendagessay en de Parnassusprijs, uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Fonds voor de Letteren.   

Op onze website kan u de huide samenstelling van de bestuurs- en adviesorganen van het VFL raadplegen: 

Alsook de eerste subsidiebeslissingen voor 2009:

   
Vertalershuis Antwerpen
Het Vlaams Fonds voor de Letteren heet literair vertalers uit het Nederlands welkom in het Vertalershuis Antwerpen. Dat biedt de mogelijkheid om te werken aan een vertaling, gebruik te maken van de plaatselijke stadsbibliotheken en directe contacten te leggen met andere vertalers, auteurs, ...
Luuk Gruwez schrijft tweede Gedichtendagessay
Op woensdag 28 januari verschijnt het tweede Gedichtendagessay: 'Pizza Peperkoek & andere geheimen' van Luuk ...
Eerste Parnassusprijs voor Adriaan Raemdonck
Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Fonds voor de Letteren werd voor de eerste maal de Parnassusprijs uitgereikt. Adriaan Raemdonck werd gelauwerd om zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de letteren in Vlaanderen. Het VFL heeft deze prijs in het leven geroepen om personen te eren ...
   
  Het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) actief sinds 2000, steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
   
  Eerstvolgende indiendata
 
   
  Eerstvolgende evenement