vfl nieuwsbrief
   
 
Nieuwsbrief 7
 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) maakte onlangs een aantal subsidiebeslissingen bekend, o.a. voor e-literatuur en projectbeurzen vertalers. U leest erover in deze nieuwsbrief en op de website:

 

Recente subsidietoekenningen

 

Verder in deze nieuwsbrief de vooraankondiging van de Literaire Vertaaldagen op 11 en 12 december in Utrecht en meer informatie over de subsidieregeling voor biografen van cultureel of historisch waardevolle Vlamingen.

 

   
Subsidies e-literatuur 2009
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) steunt vijf literaire projecten die gebruik maken van digitale media.Het VFL voorziet voor het tweede jaar op rij financiële middelen voor inhoudelijk en vormelijk vernieuwende literaire projecten met digitale media. Niet zozeer het medium en de technologie ...
Meer dan 100.000 euro toegekend aan vertalingen in het Nederlands
Begin juli nam het VFL een beslissing over de aanvragen voor de eerste ronde van de projectbeurzen literaire vertalingen in het Nederlands. Er werden twaalf aanvragen ingediend door elf vertalers. Het VFL adviseerde positief over negen vertaalprojecten en kende in totaal 39.150,00 € toe. De ...
Vooraankondiging Literaire Vertaaldagen 2009
De elfde Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 11 en zaterdag 12 december 2009 in Utrecht. Thema is dit jaar 'Leren vertalen - vertalen leren: de pedagogiek van het vertalen.' Centrale vraag zal zijn hoe het in een allengs vergrijzende vertalerswereld gesteld is met de aanwas van nieuw ...
Subsidieregeling voor Vlaamse biografieën
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) organiseert een subsidieregeling voor biografen van cultureel of historisch waardevolle Vlamingen.Wie een Engelstalige boekhandel binnenstapt, kan niet naast het grote aanbod aan biografieën kijken. De biografie is van oudsher een volwaardig genre in de ...
   
  Het Vlaams Fonds voor de Letteren, een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) actief sinds 2000, steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord. Op die manier helpt het de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers te verbeteren.
   
  Eerstvolgende indiendata
 
   
  Eerstvolgende evenement