Opstart schrijversresidentie Laïla Koubaa in de Sassepoort

Op 7 december ging kinder- en jeugdauteur Laïla Koubaa in de Sassepoort in Gent als schrijver aan de slag. Zij blijft de rest van het schooljaar aan deze school verbonden en zal een intensieve dialoog aangaan met de leerlingen, de leerkrachten en de bredere schoolomgeving.


De bedoeling van dit proeftraject is te onderzoeken welke duurzame impact de aanwezigheid van een schrijver op een school kan hebben en vice versa. Deze actie ligt in het verlengde van de auteurslezingen, maar wil verder gaan dan een eenmalig contact en kinderen en jongeren onder andere ook uitdagen om met hun eigen verhalen naar buiten te komen.


Het traject kadert binnen het actieplan Cultuur en Onderwijs ‘Samen voor meer en beter. Vier kunstenaars – waaronder twee auteurs – krijgen de kans om bij wijze van experiment langere tijd in een school te resideren. Door de aanwezigheid van de kunstenaar, wordt zowel de school geïnspireerd om rond cultuur aan de slag gaan, als de kunstenaar zelf voor wie de school een bijzondere inspiratieplek kan zijn.


De vier kunstenaars worden opgeleid in Cultuur in de spiegel, maar krijgen voor de rest de vrijheid om de mogelijkheden van hun residentie te onderzoeken. Na een evaluatie van de vier piloottrajecten, zal bekeken worden of het wenselijk en haalbaar is om het concept op grotere schaal verder te verspreiden.


Het Vlaams Fonds voor de Letteren, Iedereen Leest en CANON Cultuurcel engageren zich gezamenlijk om dit jaar middelen te investeren in twee residentiewerkingen met auteurs: één in een basisschool en één in een middelbare school. Er wordt bewust gekozen voor scholen waar er reeds expliciete aandacht is voor literatuur zodat de mogelijkheden van het concept ten volle kunnen verkend worden. Zo is de Sassepoort de school van Elf Albrecht die in 2015 werd uitgeroepen tot Boekenjuf van het jaar. 


De Sassepoort is een basisschool voor buitengewoon onderwijs type 3 voor kinderen die wegens hun gedrags- of emotionele problemen doorverwezen worden. In de Sassepoort krijgen zij op schools en sociaal-emotioneel vlak opnieuw alle kansen zodat ze na verloop van tijd terug zelfstandig worden en een andere manier vinden om met hun omgeving om te gaan. Een boeiende, maar niet altijd evidente context. Laïla ging afgelopen weken alvast kennismaken met alle leefgroepen van de school. “De leerlingen waren heel enthousiast, zelfs overenthousiast. Ze toonden mij hun teksten, vertelden over zichzelf en fantaseerden er op los. Zij hebben er duidelijk zin in en ik ook.” Een veelbelovende start dus – wordt vervolgd…

 

 

gepubliceerd op: 2016-12-20

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen