Gereglementeerde boekenprijs op 1 juli van kracht

De Vlaamse Regering heeft op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz ingestemd met het uitvoeringsbesluit over de gereglementeerde boekenprijs. Die wordt vanaf 1 juli 2017 effectief van kracht.


Sven Gatz: “De gereglementeerde boekenprijs is er op vraag van de sector gekomen om de boekenmarkt te ondersteunen. Die heeft het al vele jaren niet makkelijk. De gereglementeerde boekenprijs, die de prijs van een nieuw boek gedurende 6 maanden binnen bepaalde marges garandeert, moet vooral helpen om het aanbod aan boeken zo divers en breed beschikbaar mogelijk te houden.”


Met deze realisatie voert Sven Gatz een afspraak uit het regeerakkoord uit. In december vorig jaar werd het decreet dat de gereglementeerde boekenprijs in het leven roept, al unaniem in het Vlaams Parlement goedgekeurd. Met dit uitvoeringsbesluit wordt de gereglementeerde boekenprijs vanaf 1 juli van kracht. De invoering van de gereglementeerde boekenprijs is altijd een prioritaire eis geweest van het BoekenOverleg. Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), partner van het BoekenOverleg, is dan ook heel blij met de effectieve invoering ervan.


Inmiddels werd ook werk gemaakt van de opbouw van twee sites. Een eerste site voor de professionals, die gekoppeld is aan de isbn-databank. Via die site kunnen uitgevers en importeurs de gereglementeerde prijs ingeven. Die info stroomt door naar een publiek toegankelijke webstek waar de boekenliefhebber via diverse zoekmachines de  gereglementeerde boekenprijs kan consulteren. Op die site is ook een uitgebreide FAQ toegevoegd over de nieuwe regeling voor de prijsbepaling van boeken. De publiek toegankelijk site zal vanaf 1 juli consulteerbaar zijn via www.boekenprijs.be.

gepubliceerd op: 2017-06-16

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen