Subsidietoekenningen bekendgemaakt

Eén van de kerntaken van het VFL is het verlenen van subsidies aan uiteenlopende spelers in het literaire veld. Eind juni werden de meest recente subsidietoekenningen bekendgemaakt.


Voor de advisering over subsidieaanvragen doet het VFL een beroep op externe adviescommissies samengesteld uit experts. De adviezen van deze commissies moeten vervolgens bekrachtigd worden door het Beslissingscollege, dat een vijftal keer per jaar samenkomt. Dat Beslissingscollege bestaat uit de voorzitters van de verschillende adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter.

 

Eind juni werden er subsidietoekenningen bekrachtigd voor literaire manifestaties, doelgroepgerichte publicaties en productiesubsidies voor uitgevers. Voor vertalers werden zowel beslissingen over projectbeurzen als over stimuleringssubsidies voor beginnende vertalers bekendgemaakt. Gedetailleerde informatie vindt u onder het luikje ‘subsidietoekenningen en realisaties’ op deze website.

 

> Toekenningen literaire manifestaties ronde 2...

> Toekenningen doelgroepgerichte publicaties ronde 1...

> Toekenningen productiesubsidies voor uitgevers ronde 2 ...

> Toekenningen projectbeurzen vertalers ronde 1 ...

> Toekenningen stimuleringsbeurzen beginnende vertalers ronde 1 ...

gepubliceerd op: 2017-07-05

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen