BoekenOverleg stelt Memorandum voor in de aanloop naar de verkiezingen in 2018

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in het najaar van 2018 lanceert het BoekenOverleg het memorandum ‘Kies voor leesplezier in uw gemeente’.


Het BoekenOverleg is het platform van alle relevante spelers uit het waardenetwerk van het boek in Vlaanderen. Naar aanleiding van de lokale en provinciale verkiezingen in oktober volgend jaar vraagt het BoekenOverleg nadrukkelijk aandacht voor het belang van boeken, letteren en leesbevordering in het gemeentelijk of stedelijk beleid.

 

Het memorandum bevat een aantal concrete eisen en wil daarnaast aan de hand van een selectie goede praktijkvoorbeelden inspiratie bieden voor toekomstige bestuursakkoorden. Via deze weg hoopt het BoekenOverleg beleidsmakers te kunnen overtuigen om na de verkiezingen boeken, literatuur en leesbevordering nadrukkelijk op te nemen in hun strategische meerjarenplannen én in de cultuurbeleidsplannen, welzijns- en onderwijsplannen die daar onderdeel van uitmaken. Het memorandum wil inspireren tot een daadkrachtig beleid in steden en gemeenten, dat het maatschappelijke belang van literatuur mee onderschrijft.

 

Het memorandum werd verstuurd naar alle Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten, en naar de bibliotheken. Daarnaast wordt het document op grote schaal digitaal verspreid.

 

> Lees het memorandum in pdf-formaat ...

> Lees het memorandum via issuu ...

gepubliceerd op: 2017-10-19

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen