Promotie van de Nederlandstalige cultuur versterkt

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten gaan intensiever samenwerken met de Taalunie voor de promotie van de Nederlandstalige literatuur en toneelschrijfkunst in het taalgebied. 


Foto v.l.n.r. Hans Bennis (Taalunie), Tiziano Perez (Nederlands Letterenfonds), Henriëtte Post (Fonds Podiumkunsten). Koen Van Bockstal (VFL) was afwezig wegens ziekte.Op 27 maart 2018 is hierover een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de fondsen en de Taalunie. De hernieuwde samenwerking sluit aan bij het verzoek van de Nederlandse en Vlaamse overheden om de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking te versterken.

 

De letterenfondsen nemen binnen de samenwerking de organiserende en uitvoerende taken op zich van de Prijs der Nederlandse Letteren en de Toneelschrijfprijs. Het Fonds Podiumkunsten helpt mee bij de organisatie van de Toneelschrijfprijs. De Taalunie blijft vooral een beleidsvoerende en financierende rol vervullen en zal dit jaar voor de laatste keer de Prijs der Nederlandse Letteren organiseren.

 

Daarnaast zullen de letterenfondsen het literair grensverkeer tussen Nederland en Vlaanderen verder proberen aan te moedigen. In samenwerking met de Taalunie lanceren ze een nieuwe subsidieregeling voor de ondersteuning van leesbevorderende of literaire projecten/initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld stimuleren tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied. De eerste deadline voor aanvragen is 15 juni 2018. Midden april wordt de regeling gepubliceerd op de websites van beide fondsen.

 

> Lees hier het volledige bericht ...

gepubliceerd op: 2018-03-28

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen