Subsidietoekenningen bekendgemaakt

Eén van de kerntaken van het VFL is het verlenen van subsidies aan uiteenlopende spelers in het literaire veld. Eind maart werden de meest recente subsidietoekenningen bekendgemaakt.


Voor de advisering over subsidieaanvragen doet het VFL een beroep op externe adviescommissies samengesteld uit experts. Op basis van deze adviezen worden subsidiebesluiten genomen door het Beslissingscollege, dat een vijftal keer per jaar samenkomt. Dat Beslissingscollege bestaat uit de voorzitters van de verschillende adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter.

 

Eind maart werden er subsidiebesluiten genomen voor literaire manifestaties, projecten leesbevordering, productiesubsidies voor uitgevers en impulssubsidies. Voor deze laatste regeling was het de eerste keer dat er subsidies werden toegekend. De regeling werd eind vorig jaar gelanceerd en in de eerste ronde kregen vier projecten een positief advies. De volgende deadline voor aanvragen is 1 juli 2018.

 

Gedetailleerde informatie over alle verschillende regelingen vindt u onder het luikje ‘subsidietoekenningen en realisaties’ op deze website.

 

> Literaire manifestaties 2018 (ronde 1) ...

> Projecten leesbevordering 2018 (ronde 1) ...

> Impulssubsidies 2018 (ronde 1) ...

> Productiesubsidies uitgevers 2018 (ronde 1) ...

gepubliceerd op: 2018-04-10

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen