€ 900.000 toegekend aan Vlaamse auteurs voor de creatie van nieuw werk

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) kent dit jaar € 899.600 toe aan 103 auteurs in de vorm van werkbeurzen voor nieuwe projecten. 4 op de 5 van de auteurs die een beurs aanvroegen, ontvangen een beurs. Een werkbeurs bedraagt gemiddeld € 8.684.


Eén van de kerntaken van het VFL is het verlenen van subsidies aan uiteenlopende spelers in het literaire veld. Eind april werden de meest recente subsidietoekenningen bekendgemaakt. Voor de advisering over subsidieaanvragen doet het VFL een beroep op externe adviescommissies samengesteld uit experts. Op basis van deze adviezen worden subsidiebesluiten genomen door het Beslissingscollege, dat een vijftal keer per jaar samenkomt. Dat Beslissingscollege bestaat uit de voorzitters van de verschillende adviescommissies en een onafhankelijke voorzitter.

 

Het VFL zet sterk in op de rechtstreekse ondersteuning van auteurs en vertalers. Daarbij is de werkbeursregeling voor literaire auteurs en stripauteurs bijzonder belangrijk. In het kader van deze regeling werden er dit jaar 346 eenheden toegekend aan 103 auteurs. Een eenheid komt overeen met € 2.600 netto.

 

Tijdens het Beslissingscollege eind april werden ook subsidiebesluiten genomen voor projectbeurzen en stimuleringssubsidies literaire vertalers, een subsidieregeling waarvoor er elk jaar verschillende aanvraagrondes zijn. Later dit jaar kent het VFL nog beurzen toe aan literaire debutanten en aan Vlaamse non-fictieauteurs. Daarmee zal het VFL in 2018 in totaal meer dan 1 miljoen euro aan beurzen toekennen die rechtstreeks naar auteurs gaan. Het kent ook voor ongeveer € 100.000 aan beurzen toe aan Vlaamse literaire vertalers.


> Lees hier het volledige persbericht over de werkbeurzen literaire auteurs en stripauteurs ...

> Overzicht toekenningen werkbeurzen literaire auteurs 2018 ...

> Overzicht toekenningen werkbeurzen stripauteurs 2018 ...

> Overzicht toekenningen projectbeurzen literaire vertalers 2018, ronde 1 ...

> Overzicht toekenningen stimuleringssubsidies literaire vertalers 2018, ronde 1 ...

gepubliceerd op: 2018-05-02

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen