‘Elk verhaal telt’, internationale conferentie op 17 september in KVS

Op 17 september organiseert het Vlaams Fonds voor de Letteren samen met Iedereen Leest en de KVS de internationale conferentie ‘Elk verhaal telt – samen voor een inclusieve boekensector’. Die dag delen een aantal buitenlandse sprekers hun ervaring en ideeën met het Vlaamse letterenveld.


Nood aan nieuwe verhalen


‘Elk verhaal telt.’ Daar raakt iedereen alsmaar meer van overtuigd. Uitgevers in Vlaanderen en Nederland besteden voorzichtig meer aandacht aan diversiteit. Maar nog lang niet elk goed verhaal komt aan bod en er is nog steeds een grote vraag naar nieuwe perspectieven en stemmen. Divers, meertalig, hedendaags. Ondanks de stijgende aandacht en interesse wordt de grote diversiteit op het vlak van culturele en sociale achtergrond, gender, seksuele voorkeur, leeftijd en uiterlijk slechts gedeeltelijk weerspiegeld in de boeken op het rek.


 

Internationale sprekers


Om daar verandering in te brengen, nodigen het Vlaams Fonds voor de Letteren, Iedereen Leest en de KVS op maandag 17 september professionals uit alle geledingen van de boekensector uit om de koppen bij elkaar te steken. Naar internationaal voorbeeld doen ze inspiratie op om in eigen land te streven naar een inclusiever letterenveld. Het congres vormt bovendien het startschot van een Europees project dat de uitdaging wil aangaan deze verandering op grote schaal en over grenzen heen in gang te zetten.

 

 

> Ontdek het programma van de conferentie…

> Schrijf je in voor de conferentie…

> Lees meer over diversiteit in de letteren op onze blog #elkverhaaltelt…

gepubliceerd op: 2018-06-29

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen