Onderzoek bevestigt genderonevenwicht in de literatuur

Vrouwen lezen meer boeken dan mannen en de laatste tijd verkopen schrijfsters als Lize Spit en Griet Op de Beeck bijzonder goed. Toch beweren verschillende jonge vrouwelijke auteurs minder kansen te krijgen dan hun mannelijke collega’s. Op verzoek van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) onderzocht Yannick Geens (Universiteit Antwerpen) de genderverhoudingen bij de werk- en stimuleringsbeurzen proza. 


Uit de cijfergegevens van 2007 tot en met 2017 bleek in de eerste plaats dat vrouwen aanzienlijk minder aanvragen (30,86 %) indienen dan mannen (69,14 %). Maar ook zodra de aanvraag is ingediend, heeft gender een effect. De succesratio voor mannelijke proza-auteurs is gemiddeld 16 % groter en vrouwen komen ook vaker in lagere budgetcategorieën terecht. Opvallend is dat een genderevenwichtige samenstelling van de adviescommissie dit niet kan verhelpen: mannelijke én vrouwelijke auteurs hebben in gelijke mate lagere slaagkansen wanneer de helft of meer van de commissieleden vrouwen zijn. De ongelijke beoordeling gebeurt dus onbewust door mannelijke én vrouwelijke lezers.


Concrete oorzaken zijn nog moeilijk aan te wijzen, maar bewustwording is alvast een belangrijkste eerste stap in het proces naar meer genderevenwicht in de letterensector in het algemeen. Met de opdracht voor dit onderzoek is die alvast gezet. Het VFL staat een divers en evenwichtig letterenveld voor en hoopt op grond van de bevindingen zijn beleid te verbeteren en de gelijke behandeling van schrijvers en schrijfsters nog meer te kunnen bewaken. Samen met Iedereen Leest organiseert het VFL in september 2018 in de KVS in Brussel alvast een internationale conferentie rond inclusiviteit in de boeken- en letterensector met gender als één van de aandachtspunten.> Lees het volledige onderzoek...

> Ontdek het programa van de conferentie...gepubliceerd op: 2018-07-04

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen