Vacature Algemeen Directeur nieuw kunstensteunpunt

Naar aanleiding van hun fusie zijn BAM (Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst), MCV (Muziekcentrum Vlaanderen) en VTi (Vlaams Theater Instituut) op zoek naar een Algemeen Directeur (m/v) voor het nieuwe eengemaakte kunstensteunpunt in Brussel.


Doel van de functie

De Algemeen Directeur ontwikkelt, monitort, evalueert en verdedigt het strategische beleidsplan en bijbehorende actieplannen en begrotingen, zowel inhoudelijk als zakelijk, inclusief de verdeling van middelen en mankracht – steeds met respect voor de missie en visie en voor het evenwicht tussen de kerntaken van het nieuwe eengemaakte kunstensteunpunt, teneinde de realisatie van de ondertekende beheersovereenkomst te garanderen.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • stuurt het Kunstensteunpunt aan - geeft leiding aan, coacht, monitort en motiveert het hele team, met respect voor diversiteit
 • staat garant voor een dynamisch en modern HR beleid - selecteert en benoemt de medewerkers
 • heeft visie op de workflow binnen het Kunstensteunpunt, coördineert de activiteiten van en bewaakt de samenhang tussen de verschillende cellen tot een geïntegreerde samenwerking zodat iedereen vanuit zijn positie bijdraagt aan excellente resultaten.
 • is eindverantwoordelijke
  • voor het ontwikkelen van het algemeen beleid en missie/visie op korte en lange termijn m.b.t. de rol en positie van de nieuwe eengemaakte organisatie in het nationale en internationale veld en vertaalt deze naar organisatie en bedrijfsprocessen
  • voor de kwaliteit van deze operationele en ondersteunende bedrijfsprocessen – steeds binnen het door de Raad van Bestuur vastgelegde kader
  • voor optimale dienstverlening intern en extern – de dialoog met alle actoren in het veld
  • voor het verwerven van subsidies, beheert deze op efficiënte wijze en is het eerste aanspreekpunt voor en de formele vertegenwoordiger naar subsidiënten en overheden
 • vertegenwoordigt het Kunstensteunpunt bij alle stakeholders
 • legt verantwoording over het gevoerde beleid af en rapporteert aan de Raad van Bestuur
 • verschaft tijdig, gevraagd en ongevraagd, de volledige informatie die nodig is voor een goede taakvervulling van alle bestuursorganen

 

Competenties en capaciteiten

 • bevlogen persoonlijkheid, inspirerend, enthousiast, gezaghebbend, visionair en overtuigend m.b.t. plaats en belang van de kunsten in de samenleving vanuit een internationaal perspectief
 • heeft begrip van en sympathie voor alle kunstvormen
 • charismatisch leider en people manager
 • (over)ziet de grote verbanden en kan met overtuiging het kunstensteunpunt vertegenwoordigen
 • innovatief en resultaatgericht - kan nieuwe ideeën omzetten in acties
 • diplomaat / verzoener
 • teamspeler en -builder / talentontwikkelaar
 • doorwinterd netwerk(st)er in zowel de (internationale) culturele als politieke wereld

 

Functie-eisen (opleiding/ervaring)

 • universitair niveau of evenwaardig door ervaring
 • ruime ervaring en (gebleken) geschiktheid in het runnen van een (culturele) organisatie
 • leidinggevende capaciteiten – mensgerichte leiderschapsstijl
 • financieel-analytisch inzicht
 • vertrouwd met politieke context en beleid
 • communicatieve vaardigheden.
 • uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

 

De ééngemaakte organisatie zal een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid (a sustainable development policy) nastreven. Iedere medewerker zal dan ook in haar/zijn deelgebied actief hieraan deelnemen.

 

Het kunstensteunpunt ondersteunt het diversiteitsbeleid van de Vlaamse gemeenschap. Wij bieden een dynamische en boeiende werkomgeving in volle ontwikkeling en een verlengbaar mandaat met een marktconforme verloning.

 

Interesse? Gelieve uw cv en motivatiebrief voor 8 september 2014 te sturen t.a.v. de voorzitter, Tom Auwers, Kunstensteunpunt vzw, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussels of vacatures@kunsten.be.

 

    

gepubliceerd op: 2014-08-07

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen