Nieuwe beheersovereenkomst VFL ondersteunt ambities Vlaamse letterensector

De Vlaamse regering keurde vandaag een nieuwe beheersovereenkomst met het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) goed. Het VFL formuleerde een ambitieus meerjarenplan voor de periode van 2016 tot en met 2020. Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz onthaalde dit voorstel positief, en ondersteunt met de nieuwe beheersovereenkomst de ambities van de Vlaamse letterensector.


Het VFL zal het geïntegreerde letterenbeleid nog meer versterken en zorg blijven dragen voor een breed toegankelijk, dynamisch en divers literair landschap. Daarnaast is ook de zichtbaarheid van Vlaamse literatuur in binnen- en buitenland meer dan ooit belangrijk. Om dit mee mogelijk te maken wordt de basisdotatie verhoogd met 242.000 euro tot een jaarlijkse basisdotatie van 5.824.000 euro.

 

Enkele opmerkelijke beleidskeuzes:

  • een volwaardig ondersteuningsbeleid voor non-fictie uitbouwen;
  • opvolgen en dynamiseren van de Vlaamse literaire canon;
  • de promotie en uitstraling van onze literatuur in het buitenland versterken, ook na het gastlandschap op de Frankfurter Buchmesse in oktober 2016;
  • leesbevordering een prominentere plek geven in het beleid;
  • VFL en Iedereen Leest verenigen in een ‘Huis van de Letteren';
  • literatuur maatschappelijk breder verankeren;
  • versterking van het literair middenveld;
  • intensieve samenwerking met Nederland en de Franse gemeenschap.

 

Koen Van Bockstal, directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren:

‘We zijn tevreden dat de minister het belang van de letteren onderstreept en de sector een duw in de rug geeft via deze nieuwe beheersovereenkomst. De ondersteuning van non-fictie vanaf 2016 is een belangrijke verwezenlijking en we hopen ook in de komende jaren de andere ambities uit ons meerjarenplan stapsgewijs te kunnen realiseren.’

 

> Volledige tekst beheersovereenkomst 2016-2020 ...

> Persbericht minister van Cultuur Sven Gatz ...

gepubliceerd op: 2015-12-18

Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen